Aanbod trainingen

30 mei 2024

Zaans Praatcafé

Twee keer per week heeft De Hoofdzaak een inloopmoment voor informatie en een luisterend oor.

30 mei 2024

Hoofdzaak Inloopmoment

Twee keer per week heeft De Hoofdzaak een inloopmoment voor informatie en een luisterend oor.

Actueel

14 febr 2024

De nieuwsbrief is er

5 apr 2023

Officiële opening
Naar het nieuwsoverzicht
Missie en visie

Ervaringskennis centrum Pleq is opgericht in 2022 en officieel in 2023 geopend. Dit hebben we gedaan vanuit de visie dat het uitwisselen van ervaringen voor erkenning en herkenning zorgt en zelfs een helend effect kan hebben. Onze missie is dat we aanbod op dit vlak in de regio als platform met elkaar verbinden, aanvullen en vindbaar maken. We zijn nog maar net gestart, dus er is nog veel te doen. Hieronder vind je in het kort de speerpunten waaraan we willen werken. Onderin deze pagina vind je een download link naar onze uitgeschreven brochure waar deze verder toegelicht worden.

 

Aanbod

Welke achtergrond, leeftijd of herstelwens je ook hebt, in en rond het Ervaringskenniscentrum is altijd iets te doen, te vinden of te creëren. Het aanbod varieert van landelijk erkende hersteltrainingen zoals de WRAP en de HOP tot door deelnemers gemaakte workshops.

 

Een bruisende ontmoetingsplaats

Wij denken niet in doelgroepen: alle soorten mensen bij elkaar brengen is juist onze doelstelling. Het brede aanbod zorgt dat Pleq als ontmoetingsplaats een belangrijke stadsfunctie heeft.

 

Verbindend

Pleq biedt ruimte voor iedereen met ervaringskennis, ervarings-/zelfhulp-/lotgenotengroepen of andersoortige uitwisselingmogelijkheden op basis van ervaringskennis. Pleq wil een verbindende factor zijn tussen alle partijen, door behoeftes te inventariseren en in het netwerk naar oplossingen en samenwerkingen te zoeken.

 

Zelfregie en motivering

Deelnemers halen en brengen. Ze zijn onderdeel van het aanbod. Zij weten dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben in hun herstel en worden gemotiveerd om hier actief mee aan de slag te gaan.

 

Preventie

Pleq heeft een preventieve functie. Het laagdrempelige aanbod waarin aandacht is voor het omgaan met levensgebeurtenissen kan ter overbrugging worden ingezet of om ‘erger’ te voorkomen.

 

Uitvalsbasis

De medewerkers gaan naar de zorg- en welzijnsorganisaties, buurt en ontmoetingshuizen en zonodig naar individuele deelnemers om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen op de juiste plek. Verbinding met de regio is het doel.

 

 

Heb je op basis hiervan vragen, opmerkingen of wil je ons feedback geven? Neem contact met ons op.

Wil je meer weten over de achtergronden van Pleq? Download de volledige brochure.