Aanbod trainingen

30 mei 2024

Zaans Praatcafé

Twee keer per week heeft De Hoofdzaak een inloopmoment voor informatie en een luisterend oor.

30 mei 2024

Hoofdzaak Inloopmoment

Twee keer per week heeft De Hoofdzaak een inloopmoment voor informatie en een luisterend oor.

Actueel

14 febr 2024

De nieuwsbrief is er

5 apr 2023

Officiële opening
Naar het nieuwsoverzicht
Privacy beleid

Privacy- en cookieverklaring

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website (www.ervaringskenniscentrum.nl) laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is, dat deze gegevens aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Stichting Leviaan is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

 • zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Contact
Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail of het meldingsformulier.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens.
Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres 
 • Telefoon 
 • Berichtgeving

 

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de onderstaande juridische grondslag, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Toestemming

 

Rechten van Betrokkenen

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen.

U heeft de volgende rechten.

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacyloket@leviaan.nl. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk – in ieder geval niet later dan vier weken – op uw verzoek te reageren.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Op onze website hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy- en cookieverklaringen van deze websites goed te lezen, voordat u daar gebruik van maakt.

Beveiliging persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Dit doen wij om uw gegevens zo adequaat en efficiënt mogelijk te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Gebruik cookies
Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van apparatuur (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

De opgeslagen informatie in de onderstaande cookie wordt naar onze eigen beveiligde server of van de betrokken derde partijen gestuurd. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De cookie wordt gebruikt om:  

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (functionele cookie)

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van de onderstaande cookie.

Naam

Soort cookie

Doel

Bewaartermijn

PHPSESSID

www.ervaringskenninscentrum.nl

Functioneel
(noodzakelijk)
 

Deze cookie wordt gebruikt om de sessie van een gebruiker op een website te identificeren.

7 dagen


Cookies blokkeren of verwijderen
Via uw browser is het mogelijk om cookies te blokkeren. Indien u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren dan kan de website minder goed weken. Het is ons advies om alleen de ongewenste cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser.

Als u cookies wilt verwijderen van uw computer dan verschillen de stappen die u moet nemen, afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kan blokkeren of verwijderen.
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Firefox
• Edge
• Safari

Ook is het mogelijk om de cookies die zijn opgeslagen op uw smartphone of tablet te blokkeren of te verwijderen. Hieronder kunt u voor zowel voor een iOS als een Android besturingssysteem een stappenplan volgen om uw cookies te verwijderen.
• iOS
• Android

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Stichting Leviaan is voortdurend bezig om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website te waarborgen. Stichting Leviaan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Klacht indienen
Als u vragen heeft, of een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Mocht u na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting Leviaan, dan kunt u deze stellen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming op de volgende twee manieren:

 1. door een mail te sturen naar privacyloket@leviaan.nl
 2. door een brief te sturen naar ons Privacyloket.

Hoofdkantoor: Stichting Leviaan
T.a.v. Privacyloket
Slenkstraat 201-4
1441 MN Purmerend

Deze privacy- en cookieverklaring is aangepast op: 8 maart 2023.