Zicht op herstel

aanvullend

8 bijeenkomsten
Gratis

Deel deze pagina:

Zicht op herstel
De cursus Zicht op herstel is voor iedereen die in een herstelproces zit of heeft doorlopen. Je ontwikkelt zicht op hoe dat gaat of is gegaan en leert beter omgaan met eigen kwetsbaarheden en krachten. Je maakt kennis met de begrippen zelfregie en herstel en je geeft betekenis aan je ervaringen.
.
 

Zelfregie

De cursusbegeleiders zijn binnen De Hoofdzaak opgeleid en hebben zelf ervaringskennis opgedaan. Vanuit hun eigen ervaringskennis ondersteunen zij deelnemers in het uitwisselen van ervaringen en het inzichtelijk maken van het herstelproces. Het uitwisselen van ervaringen doen we aan de hand van de volgende thema’s: herstel, herstelelementen, inzicht, acceptatie, zingeving, wensen en verlangen.

In het cursushandboek worden verschillende theorieën aangeboden die helpend kunnen zijn om met elkaar in gesprek te gaan, betekenis te geven aan je ervaringen en zicht te krijgen op je herstelproces. Het kan per keer verschillen welke theorieën worden behandeld, de cursusbegeleiders en deelnemers mogen dit naar eigen behoefte invullen. Geef dus vooral je voorkeur aan bij de cursusbegeleiders. Het handboek reiken we je in de eerste bijeenkomst uit.

 

Is deze cursus iets voor mij?

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Per cursus kunnen 8 deelnemers meedoen. Deze cursus is iets voor jou als je je herkent in de volgende uitspraken:

  • Ik ervaar ruimte om te leren en nieuwe inzichten op te doen.  
  • Ik ervaar ruimte om mijn herstelervaringen te delen met andere deelnemers.  
  • Ik ervaar ruimte om actief te luisteren naar anderen en mijn interesse te tonen.  
  • Ik ben in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn zelfregie- en herstelproces. 
  • Ik ben in staat om voor de bijeenkomsten naar de cursuslocatie te reizen.  
  • Ik vind het prettig dat de cursusbegeleiders van De Hoofdzaak werken vanuit ervaringskennis en zelf ook ervaring hebben met kwetsbaarheid.” 

 

Aanmelden en vragen

 

Deze activiteit wordt aangeboden door De Hoofdzaak: